Våre medarbeidere

Mobile: + 47 481 43 766
Email: seh@forsberglaw.no

Svein Egil L. Heikvam

Cand. jur. 1994. Partner i Forsberg fra 2010. Bred erfaring innen skatte- og selskapsrett, fisjoner og fusjoner, oppkjøp og due diligence. Han arbeider i tillegg til dette særlig med alminnelig kontraktsrett, tvangsfullbyrdelse av pengekrav og prosedyre.

Tidligere erfaring:

Partner i advokatfirmaet Seland DA, advokat og advokatfullmektig i advokatfirmaene DLA Nordic DA og Andersen Legal ANS, dommerfullmektig og juridisk konsulent ved Oslo ligningskontor.

Språk: De skandinaviske språk, engelsk og tysk (skriftlig).

Mobil: + 47 917 55 179
Epost: pf@forsberglaw.no

Per Forsberg

Cand. jur. 1993. Partner i Forsberg fra 2010. Praksis innen generell forretningsjuss. Arbeider særlig med alminnelig kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, mellommannsrett og konkurranserett.

Tidligere erfaring:

Partner advokatfirmaet Seland DA, fast advokat advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Medforfatter av boken “EU & International Employment Law”, vit.ass. Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, journalist Aftenposten.

Språk: De skandinaviske språk og engelsk samt tysk (muntlig).

Mobil: +47 971 55 817
Epost: omh@forsberglaw.no

Ole Morten Huseby

Cand. jur. 1987. Partner i Forsberg fra 2016. Ole Morten arbeider særlig med skatte-, selskaps- og regnskapsrettslige spørsmål ved omstruktureringer og øvrige egenkapitaltransaksjoner.

Han har også omfattende erfaring med transaksjonsrelaterte skattespørsmål, incentivordninger, generasjonsskifte, ideelle organisasjoner og pensjonsrelaterte forhold.

Ole Morten holder en rekke foredrag for bl.a. JUS og Regnskap Norge. Han er hovedredaktør i Gyldendal Rettsdata, Praktisk Juss og medlem i fagutvalget for skatterett i Juristenes Utdanningssenter, JUS. Han har i mange år vært medlem og leder av Advokatforeningens skattelovutvalg.

Tidligere erfaring:

Partner i advokatfirmaet Haavind, partner i advokatfirmaet DLA Piper Norway, advokat i advokatfirmaet Thommessen, advokat i Skattebetalerforeningen, dommerfullmektig i Holmestrand tingrett, juridisk konsulent Bærum ligningskontor.

Språk: De skandinaviske språk og engelsk.

Mobil: +47 907 46 714
Epost: dt@forsberglaw.no

Dag Thorstensen

Cand. jur. 1982. Partner i Forsberg fra 2017. Dag har bred forretningsjuridisk kompetanse og 30 års erfaring som partneradvokat. Han arbeider særlig med kontraktsrett og tvisteløsning innen IKT (bl.a. systemanskaffelser og utviklingsprosjekter), handel og industri (bl.a. agentrett og franchise) fast eiendom (bl.a. kjøp/salg og tingsrett) samt entrepriserett.

Tidligere erfaring:

Eier av Advokatfirma Dag Thorstensen MNA, partner i Advokatfirmaet Haavind AS 2000 – 2016, partner i Lowzow & Co Advokatfirma DA 1994 – 2000, partner i Advokatfirmaet Engelschiøn & Co 1987 – 1994, advokatfullmektig i advokatfirmaene Borge & Borge og Torkildsen & Torkildsen, rådmannssekretær i Oslo kommune, jur. konsulent hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Språk: De skandinaviske språk og engelsk.

Mobil: +47 90 60 40 20
Epost: jik@forsberglaw.no

Jens I. Kobro

Cand. jur. 1983. Bedriftsøkonom BI 1986. Partner i Forsberg fra oktober 2017. Bred erfaring som forretningsadvokat og rådgiver for såvel private som offentlige foretak samt privatpersoner. Arbeider mye med skatte- og selskapsrett, bl.a. ulike former for omstruktureringer, oppkjøp og generasjonsskifter.

Jens var medlem av Oljeskattenemnda fra 2000 til 2002. Fra 2006 har han vært medlem, nestleder (2011) og leder (2014) av Klagenemda for petroleumsskatt. Han har i mange år vært medlem av fagutvalget for skatterett i Juristenes Utdanningssenter, JUS.

Tidligere erfaring:

Partner i Advokatfirmaet Ræder, hvor han var i 25 år, advokat og skatterådgiver i Coopers & Lybrand (nå PwC), dommerfullmektig i Arendal og førstekonsulent i Skattedirektoratet.

Språk: De skandinaviske språk og engelsk.

Mobil: +47 400 42 336
Epost: tn@forsberglaw.no

Tonje Nesheim

Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2010) og Master of Laws (LLM) i European Law fra King’s College London (2010). Advokatfullmektig i Forsberg siden 2010. Fast advokat siden 2015. Arbeider særlig med alminnelig kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, fisjoner og fusjoner, samt tvangsfullbyrdelse av pengekrav.

Språk: De skandinaviske språk og engelsk.

 

Praktikanter

Mobil: +47 481 83 438
Epost: praktikant@forsberglaw.no

Synne Johansen

Bachelorgrad i Økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus (2016). Masterstudent i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og er foreløpig på femte avdeling. Praktikant på deltid hos Forsberg siden januar 2018. Bistår advokatene med juridisk utredningsarbeid samt praktiske gjøremål.

Språk: De skandinaviske språk og engelsk.

Mobil: +47 481 83 438
Epost: praktikant@forsberglaw.no

Nora Grong Vestermo

Masterstudent i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og er foreløpig på tredje avdeling. Praktikant på deltid hos Forsberg siden august 2021. Bistår advokatene med juridisk utredningsarbeid samt praktiske gjøremål.

Språk: De skandinaviske språk og engelsk.

Mobil: +47 481 83 438
Epost: praktikant@forsberglaw.no

Kristin Breive Oma

Masterstudent i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og er foreløpig på tredje avdeling. Praktikant på deltid hos Forsberg siden august 2021. Bistår advokatene med juridisk utredningsarbeid samt praktiske gjøremål.

Språk: De skandinaviske språk og engelsk.

Mobil: +47 481 83 438
Epost: praktikant@forsberglaw.no

Cathrine Kongsfjell Næss

Masterstudent i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og er foreløpig på fjerde avdeling. Praktikant på deltid hos Forsberg siden april 2019. Bistår advokatene med juridisk utredningsarbeid samt praktiske gjøremål.

Språk: De skandinaviske språk og engelsk.