Forretningsjuss med vekt på skatt, kontraktsrett, transaksjoner og mellommannsrett.