Artikler

Franchise – Legal 500 Comparative Guide Norge

Distribusjon gjennom franchisemodeller har fått økende betydning i Norge gjennom flere tiår. De områdene hvor franchise er mest benyttet – kjøkkeninnredning, servering/fastfood, bensinstasjon, servicehandel, helsekost, elektronikk og dagligvare – har alle en andel av franchise-utsalgssteder på rundt 50 prosent eller mer og omsatte for rundt 150 milliarder kroner i 2020.

Advokatfirmaet Forsberg har skrevet kapittelet om Norge i The Legal 500  Franchise & Licensing Comparative Guide.

Last ned Norges-kapittelet som PDF

Illustrasjon som viser avhending

Avhendingsloven

07/11/2022

Bakgrunn

Avhendingsloven regulerer selgers og kjøpers rettigheter og plikter ved kjøp og salg av fast eiendom. Fra 1. januar 2022 ble flere bestemmelser i loven endret. Artikkelen gir en oversikt over de mest sentrale bestemmelsene i loven, samt de viktigste endringene.

Last ned artikkelen som PDF

Illustrasjon som viser begravelse

Ny arvelov

08/12/2020

Bakgrunn
Ønsket om en ny arvelov er blant annet begrunnet i at de tidligere lovene begynte å trekke på årene. Den gamle arveloven var fra 1972 og den gamle skifteloven fra 1930. Mye har endret seg siden den tid. Vi lever lenger og har større formuer som skal fordeles når vi en gang faller fra. Samboerskap fremfor ekteskap og barn i “flere omganger” er mer vanlig. Videre har vår oppfatning av hva som er rettferdig endret seg noe med årene. I tillegg hadde de gamle lovene en språkbruk som ikke alltid er enkel å forstå.

Det har vært en sentral målsetting med den nye loven at den skal være enklere å forstå.

Ole Morten Huseby
omh@forsberglaw.no

Last ned som PDF

Illustrasjon som viser begravelse

Temahefte om Nedbemanning / rasjonaliseringsoppsigelser

Utarbeidet av Advokatfirmaet Forsberg DA i november 2010.

 Last ned som PDF