Modernisering av stiftelsesloven

law-admin Uncategorized @nb

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal foreslå endringer i stiftelsesloven for å tilpasse loven til dagens stiftelser. Dette er en oppfølgning av regjeringspartienes beslutning om å sørge for at regelverket for stiftelser i størst mulig grad bidrar til å fremme stiftelsesformen. Det synes å være en trend i retning