Statsbudsjettet for 2012 – skatteendringer

law-admin Uncategorized @nb

Forslaget til statsbudsjett for 2012 inneholder en rekke endringer i skatte- og avgiftssystemet. Innenfor næringsbeskatningen foreslås det bl.a. å fjerne lønnsfradraget i personinntekt og reglene om korreksjonsinntekt. Lønnsfradraget i personinntekt fra enmannsforetak fjernes Det såkalte lønnsfradraget i beregnet personinntekt fra enmannsforetak skal bortfalle. Lønnsfradraget utgjør i dag inntil 15 %