Se hvem som har søkt på deg i skattelistene

law-admin Uncategorized @nb

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett har Regjeringen lagt frem et forslag om at opplysninger om hvem som har søkt i skattelistene om en bestemt skattyter blir gjort tilgjengelige for vedkommende skattyter elektronisk på www.skatteetaten.no. Endringene er foreslått med virkning for skattelistene for inntektsåret 2013 som legges ut høsten 2014. Pressen