Nyhetsbrev arkiv

 • Nyhetsbrev oktober 2022
  • Statsbudsjettet: Økt skatt på privat konsum i selskap utsettes, men kakseskatten er tilbake
  • Skattemessig utflytting: Hva må du passe på ved utflytting og opphold i Norge?
  • Personopplysninger: Unngå bøter fra Datatilsynet – ta internkontroll på alvor
  • 300 000 i bot for langvarig bruk av ulovlig arbeidskraft
  • Regjeringen foreslår å forby eksklusive leieavtaler for dagligvarekjedene
  • Foretaksnavneloven: Forslag om bl.a. skjerping av vernet for identiske foretaksnavn
  • Ikke glem regnskapsføringen: Tidligere styreleder og daglig leder fikk 120 dagers fengsel
 • Nyhetsbrev juni 2022
  • Designrett: Full seier for Starco i sak om etterligning av felger
  • Gyldendal Rettsdata: Forsberg med ny mal for samboeravtaler
  • Handelsagenter trenger ikke å formidle ordren selv
  • Skjerpet skatt på privat konsum i selskap: Tilpasninger før 2023
 • Nyhetsbrev desember 2021
  • Skatteopplegget for 2022
  • EU: Forslag til nye regler om kunstig intelligens
  • Ulovlig innleie: Søksmålsrett for fagforeninger
  • Selvstendig rettsvernshevd hindrer kreditorekstinksjon
  • Erstatningsansvar selv om ansvar etter bustadoppføringslova er utløpt
  • Skjerpet krav til rettsvern ved «sale and lease back»
 • Nyhetsbrev nr. 3 / 2020
  • Rett til bonus: Likebehandling av innleid personell
  • Rekonstruksjon eller konkurs?
  • Styrets ansvar: Intet unntak i disse koronatider
  • For sen reklamasjon må påberopes før det er gått flere år
  • Ny veileder om overføring av personopplysninger
  • Ny norsk internasjonal arverett
 • Nyhetsbrev nr. 2 / 2020
  • Arveavgift: 2020 siste sjanse for skattefritt generasjonsskifte?
  • Fremtidsfullmakt: Legeerklæring ved opprettelse?
  • Fast eiendom: Unngå skattlegging ved fisjon
  • Ny lov om god handelsskikk – omsider
  • Kontraktshjelperansvaret: Ikke ansvar for hjelpers tingskade
  • EU-domstolen sier nei til «Privacy Shield»-overføring til USA
  • Ny arvelov
 • Nyhetsbrev om koronavirus / 2020
  • Permitteringer ved koronaproblemer
  • Regjeringens skattetiltak for å dempe de økonomiske problemene som følge av koronatiltakene
  • Leveringshindringer som følge av koronaviruset – force majeure
 • Nyhetsbrev om GDPR / 2019
  • Gjeldende personvernregler – oppfyller virksomheten kravene?
  • Nytt ved innføringen av GDPR
  • Grunnleggende prinsipper for innsamling av persondata
  • Avvik og sikkerhetsbrudd kan bli kostbart
  • Avvik ved Heathrow Airport – behov for rutiner og opplæring
  • Hvilke rettigheter har den registrerte?
  • Ny dom fra EU-domstolen om felles behandlingsansvar
  • Ekstern revisjon for å sikre overholdelse av GDPR?
 • Nyhetsbrev nr. 1 / 2017
  • Nye advokater
  • Statsbudsjettet for 2018 – høyere utbytteskatt
  • Aksjesparekonto i statsbudsjettet: Overgangsregler forlenges ut 2018
  • Forslag til ny revisorlov: Skjerpede krav til kompetanse
  • Re integra: Ikke adgang til tilbakekall av aksept ved mislighold
  • Strengere personvern fra mai 2018
 • Nyhetsbrev nr. 2 / 2016
  • Statsbudsjettet: Skatteopplegget for 2017
  • Statsbudsjettet: Skatteendringene vi ikke fikk, men som kommer?
  • Erstatningsansvar for underkapitalisert AS
  • Vanskeligere for deltidsansatte å få fulltidsstilling
  • Vanntrykk i fjell ikke force majeure
 • Nyhetsbrev nr. 1 / 2016
  • Ole Morten Huseby ny partner
  • Konkurranseklausuler: Krav om redegjørelse og lønn
  • Nettoskatt på pokergevinster – fradrag for tap og innsats
  • Slutt på dokumentavgift ved skattefri omdannelse
  • Kjøp av AS med pant i selskapets eiendeler
  • Ny finansforetakslov
 • Nyhetsbrev nr. 1 / 2014
  • Revidert nasjonalbudsjett: Skattebetalernes rettsvern styrkes
  • Nei til avgangsvederlag for eneforhandler
  • Forslag om skjerpet skatt for deltagere i KS og IS
  • Ikke bundet av avtale etter signeringsforbehold
  • ConocoPhillips-dommen: Ikke skatt ved fisjon og etterfølgende aksjesalg
 • Nyhetsbrev nr. 2 / 2013
  • Heisløse sameiere i heisen
  • Mindre risikabelt å saksøke banken
  • Mva ved utleie: Særskilt registrering ikke lenger nødvendig
  • Flere kan bygge uten å søke
 • Nyhetsbrev nr. 1 / 2013
  • Enklere å ta ut utbytte
  • Reklamer klart og tydelig og i tide
  • Konkurransegebyr: Krav om klar sannsynlighetsovervekt for skyld
  • Enklere i aksjeselskaper
  • Skatt: Begrenset valgrett for aktive eiere
 • Nyhetsbrev nr. 2 / 2012
  • Statsbudsjettet: Skattefri omdannelse fra NUF til AS
  • Ny parkeringslov – slutt på gratis parkering?
  • Matinformasjonsforordningen allerede i bruk
  • Aksjer eller obligasjoner – konvertering gir skatt
  • Snevrere goodwill-begrep i helsesektoren
 • Nyhetsbrev nr. 1 / 2012
  • Gjenferd ble for svevende for retten
  • Maksgrense for personskadeerstatning
  • Fotballklubber må budsjettere realistisk
  • Ordinær generalforsamling – fristen nærmer seg
 • Nyhetsbrev nr. 4 / 2011
  • Strengere håndhevelse av offentlige anskaffelser
  • Alta kommune ansvarlig for kloakksøl
  • Billigere å gjennomføre enkelte fusjoner
  • Revisorlovens virkeområde foreslått utvidet
  • Høye skatter og korte frister
 • Nyhetsbrev nr. 3 / 2011
  • Regjeringen strammer grepet om renholdsbransjen
  • Gjensidige: Aldersgrense på 67 er lovlig
  • Bustadoppføringslova – frist for dagmulkt
  • Ny interesse for firmahytter i utlandet
  • Brysomme lån fra aksjeselskap
 • Nyhetsbrev nr. 2 / 2011
  • Nye tiltak mot piratkopiering
  • Ingen angrerett ved kjøp på finn.no
  • Sommer, sol og panterett
  • 5100 kr i bot til arbeidsgiver ved unnlatt dialogmøte
  • Revisor meldte ikke krav – fikk ikke forsikring
 • Nyhetsbrev nr. 1 / 2011
  • Men villaklausulen var ikke død
  • Enklere skatteregler for fusjon og fisjon
  • Enklere aksjelov – lavere kapitalkrav
  • Husleieavtale kan være inngått før signering
 • Nyhetsbrev nr. 2 / 2010
  • Taxi 2 vant frem mot Oslo kommune
  • Gamle avtaler må endres
  • Rett og plikt til alkoholreklame?
  • Skummel skattevirkning av utleievirksomhet
  • ”Nettsideleverandør” tapte i forliksrådet
 • Nyhetsbrev nr. 1 / 2010
  • Fritaksmetoden gir ikke alltid fritak
  • Sportslige ambisjoner kan medføre konkurs
  • Har 62-dagersregelen kun betydning for skipsredere?
  • Forslag om likebehandling av utleide vikarer