Ny lov om statens ansatte

law-admin Uncategorized @nb

Den nye loven om Statens ansatte trådte i kraft i sommer og erstattet tjenestemannsloven av 1983. Den nye loven gjennomfører på mange områder en harmonisering med arbeidsmiljølovens regler.

Noen av de mest omtalte endringene i statsansatteloven gjelder reglene om ansettelse og oppsigelse. Statens adgang til å ansette midlertidig er blitt strammet inn. Skillet mellom tjenestemenn med mer eller mindre enn to års tjenestetid er ikke lenger avgjørende for adgangen til å si opp en tjenestemann på grunn av tjenestemannens egne forhold. Dessuten har det blitt innført en helt ny hjemmel for å kunne si opp en tjenestemann på grunn av tjenestemannens eget forhold.

Det har blitt reist kritikk mot disse endringene fordi de kan være egnet til å redusere det sterke stillingsvernet til statsansatte. Lovforslaget bygget imidlertid på at det ivaretar Statens særpreg samtidig som loven skal gi et rammeverk tilpasset Statens behov for å omstille og endre seg. Likevel viderefører den nye loven det meste av gjeldende rett etter statstjenestemannsloven, og de ansatte i Staten vil fortsatt ha sterkere rettigheter enn det som gjelder ellers i arbeidslivet selv med de nevnte lovendringene.