Spania: Lavere avgift ved kjøp av ny eiendom

law-admin News archive

Spania senker mva-satsen ved kjøp  av nye hus og leiligheter fra 8 til 4 % for å stimulere boligmarkedet.

Med avgiftsreduksjonen håper myndighetene å øke omsetningstakten for de hundretusener av usolgte eiendommer som utbyggere, og nå i økende grad bankene, ikke får solgt på grunn av den svært vanskelige økonomiske vanskelige situasjonen Spania er i.

Avgiftsreduksjonen gjelder foreløbig for perioden 20 august – 31. desember 2011. Reduksjonen gjelder ikke kjøp av brukte eiendommer og heller ikke for merverdiavgiftspliktige kjøpere. Det er allerede kommet kritikk mot ordningen fra aktører som hevder at ordningen ikke gir et tilstrekkelig incitament til å løse utbyggernes problemer.

Det skal være valg i Spania 20. november i år, så det gjenstår å se om en eventuell ny regjering opprettholder ordningen, eller om det er aktuelt å bruke sterkere tiltak.