Publikasjoner

Handbuch internationale Produkthaftung
Norway Chapter

2. utgave
Bundesanzeiger Verlag 2013
Rödl & Partner

Av Svein Egil L. Heikvam

EU & International Employment Law
Norway Chapter

Jordan Publishing Limited 2011

Av Per Forsberg

Handbuch internationale Produkthaftung
Norway Chapter

Bundesanzeiger Verlag 2008
Rödl & Partner

Av Svein Egil L. Heikvam

Stillingsvernet i arbeidsmarkedstiltak

Institutt for offentlig retts skriftserie
Nr. 8/1993

Av Per Forsberg