Den ''nye'' straffeloven trer i kraft

law-admin News archive

Ny straffelov som skulle erstatte den gamle straffeloven av 1902 ble vedtatt i mai 2005. Ikrafttredelsen av loven ble imidlertid utsatt i påvente av et nytt datasystem for politi og påtalemyndigheten som skulle passe til den nye loven.

Etter flere forsinkelser av det nye datasystemet skar Regjeringen gjennom og besluttet å iverksette den nye loven fra 1. oktober 2015 ettersom det kan ta ytterligere flere år før et nytt komplett datasystem er på plass.

Den nye loven utgjør i relativt stor grad en språklig modernisering og redigering av bestemmelsene i den gamle loven uten endringer av strafferammer og hva som er straffbart. Loven inneholder likevel endel endringer, også på området for økonomiske forbrytelser. F.eks. er skyldkravet for bedrageri skjerpet fra vinnings hensikt til vinnings forsett.