Lån fra aksjeselskap beskattes som utbytte

law-admin Uncategorized @nb

Regjeringen har foreslått at lån som gis fra aksjeselskap til personlig aksjonær, skal behandles som utbytte skattemessig sett. Utbytte er skattepliktig for den personlige aksjonæren.

De nye reglene trer i kraft 7. oktober 2015.

Forslaget rammer særlig nye lån, men også eksisterende lån rammes i den grad de forlenges ut over opprinnelig avtalt forfallstidspunkt eller det skjer ytterligere opplåning (f.eks. ved rammelån).

Regjeringen foreslår videre at nedbetaling av lån som tidligere er utbyttebeskattet, behandles som innskudd av ny kapital på aksjonærens hånd. Det innebærer at tilbakebetalingsbeløpet fordeles på aksjonærens aksjer og legges til inngangsverdien på aksjene.

Forslaget åpner for at Finansdepartementet kan fastsette unntak fra hovedregelen. Slike unntak kan f.eks. gjelde lån fra en bank til en person som også er aksjonær i banken.