Høring om varsling i arbeidslivet

law-admin Uncategorized @nb

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt varslingsutvalgets utredning angående varsling i arbeidslivet, NOU 2018:6 på høring. Utredningen inneholder flere tiltak som er ment å styrke varslernes vern i det norske arbeidslivet.

Noen av de viktigste tiltakene som er foreslått er:

– Opprettelse av et nasjonalt Varslingsombud
– Opprettelse av en tvistenemnd for varslingssaker
– Utarbeidelse av en nasjonal varslingsveileder

Regjeringen jobber aktivt for å forbedre varslervernet. Denne utredningen er ett av tre elementer i dette arbeidet. De andre elementene er endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft i juli 2017 og Arbeidstilsynets prosjekt der hensikten er et bedre samarbeid om varsling mellom de offentlige myndighetene og bedre veiledning om de reglene som finnes på dette området.