Høring om endringer i åndsverkloven

law-admin Uncategorized @nb

Kulturdepartementet har sendt et forslag til endringer i åndsverkloven på høring. Forslaget skal sikre en gjennomføring av portabilitetsforordningen fra EU.

Portabilitetsforordningen inneholder regler som sikrer at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedsstaten.

I begynnelsen av juli i år ble forordningen en del av EØS-avtalen.

Forslaget til endringene i åndsverkloven vil gjennomføre denne forordningen i Norge. Norske forbrukere vil dermed ha tilgang til TV-abonnementene sine og blant annet HBO og Netflix mens man er i utlandet.

Etter endt høring vil det bli utarbeidet en proposisjon til Stortinget med forslag til lovendringene i åndsverkloven. Det legges opp til at disse endringene trer i kraft kort tid etter et vedtak fra Stortinget.