Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse

law-admin Uncategorized @nb

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i regler om midlertidig ansettelse. Formålet bak endringene er å styrke arbeidstakers rett til fast ansettelse, samt å legge til rette for et organisert og trygt arbeidsliv.

I 2015 innførte den borgerlige regjeringen en generell adgang til midlertidig ansettelse i tolv måneder med inntil 15 % av arbeidsstokken, uten at det var nødvendig med noen særskilt begrunnelse. Den nye regjeringen ønsker å legge til rette for et arbeidsliv hvor hele og faste stillinger er hovedregelen og mener dagens bestemmelse strider mot dette.

Regjeringen har derfor fremmet forslag om å oppheve den generelle adgang til midlertidig ansettelse som følger av arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav f. Regjeringen har også varslet andre tiltak som skal styrke retten til fast ansettelse.

Forslaget er ment å få innvirkning for de avtaler om midlertidig ansettelse som inngås etter endringens ikrafttredelse.