Vi søker praktikanter/traineer

law-admin Uncategorized @nb

I Advokatfirmaet Forsberg DA har vi til enhver tid 3-4 praktikanter, som til sammen deler på en praktikantstilling. Vi ser nå etter 1-2 nye praktikanter. Arbeidstiden vil kunne tilpasses forelesninger og kurs, men du bør kunne arbeide ca. 8 timer pr. uke i gjennomsnitt. Vi holder til i hyggelige lokaler

Høring om skjerpet skattlegging av privat konsum i selskap

law-admin Uncategorized @nb

Finansdepartementet har sendt forslag til særregler om skjerpet skattlegging av privat konsum i selskaper på høring. Forslaget skal motvirke urettmessig gunstig beskatning av privat konsum av visse typer eiendeler som er eid av selskaper. Etter de någjeldende skatteregler må en selskapseier som benytter eiendeler eid av selskapet, betale markedspris for

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse

law-admin Uncategorized @nb

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i regler om midlertidig ansettelse. Formålet bak endringene er å styrke arbeidstakers rett til fast ansettelse, samt å legge til rette for et organisert og trygt arbeidsliv. I 2015 innførte den borgerlige regjeringen en generell adgang til midlertidig ansettelse i tolv måneder med inntil 15

Vi søker praktikant/trainee

law-admin Uncategorized @nb

I Advokatfirmaet Forsberg DA har vi til enhver tid 3-4 praktikanter, som til sammen deler på en praktikantstilling. Vi ser nå etter en ny praktikant. Arbeidstiden vil kunne tilpasses forelesninger og kurs, men du bør kunne arbeide ihvertfall 8 timer pr. uke i gjennomsnitt. Vi holder til i hyggelige lokaler

Vi søker praktikanter/traineer

law-admin Uncategorized @nb

I Advokatfirmaet Forsberg DA har vi til enhver tid 3-4 praktikanter, som til sammen deler på en praktikantstilling. Vi ser nå etter to nye praktikanter. Arbeidstiden vil kunne tilpasses forelesninger og kurs, men du bør kunne arbeide i hvert fall 8 timer pr. uke i gjennomsnitt. Vi holder til i