Vi søker praktikant/trainee

law-admin Uncategorized @nb

I Advokatfirmaet Forsberg DA har vi til enhver tid 3-4 praktikanter, som til sammen deler på en praktikantstilling. Vi ser nå etter en ny praktikant. Arbeidstiden vil kunne tilpasses forelesninger og kurs, men du bør kunne arbeide ihvertfall 8 timer pr. uke i gjennomsnitt. Vi holder til i hyggelige lokaler

Vi søker praktikanter/traineer

law-admin Uncategorized @nb

I Advokatfirmaet Forsberg DA har vi til enhver tid 3-4 praktikanter, som til sammen deler på en praktikantstilling. Vi ser nå etter to nye praktikanter. Arbeidstiden vil kunne tilpasses forelesninger og kurs, men du bør kunne arbeide i hvert fall 8 timer pr. uke i gjennomsnitt. Vi holder til i

Vi søker partneradvokat og advokat/advokatfullmektig

law-admin Uncategorized @nb

Vi er en moderne og veldrevet kunnskapsbedrift som for øyeblikket består av 6 advokater og 3 juridiske praktikanter. Vi holder til i hyggelige og moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum. Våre advokater har lang og bred erfaring, og våre tjenester er hovedsakelig rettet mot forretningsjuridiske oppdrag for norske og utenlandske

Høring om kildeskatt på renter og royalty

law-admin Uncategorized @nb

Finansdepartementet foreslår kildeskatt på renter og royalty til utenlandske nærstående foretak fra 1. januar 2021. Høringsnotatet følger opp Skatteutvalgets problematisering av at overskudd i flernasjonale konsern overføres til lavskatteland. Skatteplikten foreslås å omfatte: «Rentebetalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland og vederlag til nærstående foretak i utlandet for bruk av

Forslag om endring av hvitvaskingsloven

law-admin Uncategorized @nb

Finansdepartementet har sendt forslag om endringer av hvitvaskingsregelverket på høring. Også samvirkeforetaks innskuddsvirksomhet skal nå omfattes av hvitvaskingsloven. Høringsforslaget skyldes dels at Norge etter EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre EUs femte hvitvaskingsdirektiv og dels at departementet også foreslår interne norske regler for å gi bedre grunnlag for å bekjempe