Høring om skjerpet skattlegging av privat konsum i selskap

law-admin Uncategorized @nb

Finansdepartementet har sendt forslag til særregler om skjerpet skattlegging av privat konsum i selskaper på høring. Forslaget skal motvirke urettmessig gunstig beskatning av privat konsum av visse typer eiendeler som er eid av selskaper. Etter de någjeldende skatteregler må en selskapseier som benytter eiendeler eid av selskapet, betale markedspris for