Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse

law-admin Uncategorized @nb

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i regler om midlertidig ansettelse. Formålet bak endringene er å styrke arbeidstakers rett til fast ansettelse, samt å legge til rette for et organisert og trygt arbeidsliv. I 2015 innførte den borgerlige regjeringen en generell adgang til midlertidig ansettelse i tolv måneder med inntil 15