Forslag om endring av hvitvaskingsloven

law-admin Uncategorized @nb

Finansdepartementet har sendt forslag om endringer av hvitvaskingsregelverket på høring. Også samvirkeforetaks innskuddsvirksomhet skal nå omfattes av hvitvaskingsloven. Høringsforslaget skyldes dels at Norge etter EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre EUs femte hvitvaskingsdirektiv og dels at departementet også foreslår interne norske regler for å gi bedre grunnlag for å bekjempe