Høring om endringer i åndsverkloven

law-admin Uncategorized @nb

Kulturdepartementet har sendt et forslag til endringer i åndsverkloven på høring. Forslaget skal sikre en gjennomføring av portabilitetsforordningen fra EU. Portabilitetsforordningen inneholder regler som sikrer at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedsstaten. I begynnelsen av juli i år ble forordningen en