Høring om varsling i arbeidslivet

law-admin Uncategorized @nb

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt varslingsutvalgets utredning angående varsling i arbeidslivet, NOU 2018:6 på høring. Utredningen inneholder flere tiltak som er ment å styrke varslernes vern i det norske arbeidslivet. Noen av de viktigste tiltakene som er foreslått er: – Opprettelse av et nasjonalt Varslingsombud – Opprettelse av en tvistenemnd