Ny lov om statens ansatte

law-admin Uncategorized @nb

Den nye loven om Statens ansatte trådte i kraft i sommer og erstattet tjenestemannsloven av 1983. Den nye loven gjennomfører på mange områder en harmonisering med arbeidsmiljølovens regler. Noen av de mest omtalte endringene i statsansatteloven gjelder reglene om ansettelse og oppsigelse. Statens adgang til å ansette midlertidig er blitt

Høring om nye regler for innleie

law-admin Uncategorized @nb

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt et forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring. Forslaget er ment som en helhetlig regulering av stadig tilbakevendende problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft. Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet er hensynet bak forslaget å sikre trygghet i faste ansettelsesforhold og å skape fleksibilitet for arbeidsgiverne. Forslaget