Rapport om skatt i delingsøkonomien

law-admin Uncategorized @nb

Skattedirektoratet leverte i slutten av januar en rapport til Finansdepartementet om delingsøkonomien. Rapporten inneholder en mulighetsstudie knyttet til rapportering og betaling av skatt for aktører i delingsøkonomien. Formålet med utredningen er å se på de skatte- og avgiftsmessige utfordringer og muligheter ved det fenomenet som i mange sammenhenger kalles delingsøkonomien.