Utvelgelseskrets ved oppsigelse

law-admin Uncategorized @nb

Høyesterett har nylig fastslått at arbeidsgiver på visse vilkår kan begrense kretsen av ansatte som vurderes for oppsigelse i en nedbemanningssituasjon. Spesielt for større selskaper gir dommen en viktig avklaring av prinsippene for utvelgelse. Bakgrunnen for saken var at en arbeidstager ble sagt opp som følge av at avdelingen hvor