Rapport om skatt i delingsøkonomien

law-admin Uncategorized @nb

Skattedirektoratet leverte i slutten av januar en rapport til Finansdepartementet om delingsøkonomien. Rapporten inneholder en mulighetsstudie knyttet til rapportering og betaling av skatt for aktører i delingsøkonomien.

Formålet med utredningen er å se på de skatte- og avgiftsmessige utfordringer og muligheter ved det fenomenet som i mange sammenhenger kalles delingsøkonomien. Delingsøkonomien er ikke en særskilt type aktiviteter skattemessig sett, men brukes som en samlebetegnelse på en ny type økonomiske aktiviteter der omsetningen skjer gjennom et mellomledd. Et fellestrekk ved aktivitetene er at omsetning av varer og tjenester formidles mellom tjenesteyter og kunde gjennom bruk av standardiserte mobile tjenester på internett.

I mulighetsstudien beskriver Skattedirektoratet blant annet alternative konsepter for rapportering, slik som digital støtte til egenrapportering og automatisk tredjepartsrapportering fra formidler til myndighetene. Skattedirektoratet skisserer enkelte muligheter for regelverksendringer som antas å medføre en forenkling for delingsøkonomiens aktører og for andre som har tilsvarende aktiviteter og inntekter.