Connect Springbrett® innen IKT/helseteknologi

I samarbeid med Connect Østlandet er Forsberg DA vertskap for Connect Springbrett innen IKT/helseteknologi 3. april. På et Connect Springbrett® hjelpes vekstselskaper med å utvikle sin forretningsstrategi, forbedre forretningsplanen og forberede selskapet til møtet med investorer og strategiske samarbeidspartnere. Springbrett er en møtearena der gründerne får tilbakemeldinger fra et tverrfaglig

Velkommen til frokostmøte 7. mars 2012 17/02/2012

Forslag om standardisert erstatning ved personskade

Personskadeerstatningsutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2008. Utvalget fikk i mandat å utrede og utarbeide forslag til lovbestemmelser om standardisert erstatning ved personskader. Utvalget avga sin utredning til Justisdepartementet den 27. september 2011. Utvaglet foreslår at utmålingen av personskadeerstatninger standardiseres, ved at erstatningen fastsettes ved bruk av tabeller basert

Statsbudsjettet for 2012 – skatteendringer

Forslaget til statsbudsjett for 2012 inneholder en rekke endringer i skatte- og avgiftssystemet. Innenfor næringsbeskatningen foreslås det bl.a. å fjerne lønnsfradraget i personinntekt og reglene om korreksjonsinntekt. Lønnsfradraget i personinntekt fra enmannsforetak fjernes Det såkalte lønnsfradraget i beregnet personinntekt fra enmannsforetak skal bortfalle. Lønnsfradraget utgjør i dag inntil 15 %

Spania: Lavere avgift ved kjøp av ny eiendom

Spania senker mva-satsen ved kjøp  av nye hus og leiligheter fra 8 til 4 % for å stimulere boligmarkedet. Med avgiftsreduksjonen håper myndighetene å øke omsetningstakten for de hundretusener av usolgte eiendommer som utbyggere, og nå i økende grad bankene, ikke får solgt på grunn av den svært vanskelige økonomiske